Home Projects JTAG-lock-pick
JTAG-lock-pick
User Rating: / 118
PoorBest 
Written by Freddie Chopin   
Wednesday, 02 September 2009 17:59
Article Index
JTAG-lock-pick
Galeria
All Pages

JTAG-lock-pickJTAG-lock-pick to JTAG do procesorów z rdzeniem ARM podłączany do komputera PC przez magistralę USB. Projekt ten bazuje na istniejącym rozwiązaniu firmy Amontec o nazwie JTAGkey. Urządzenie oparte jest o układ FTDI FT2232, czyli dwukanałowy konwerter USB <=> UART/FIFO. Zaprojektowany układ na pierwszym kanale udostępnia interfejs JTAG, natomiast na drugim pełny interfejs UART/RS-232 (RXD, TXD, RTS, CTS, DCD, DSR, DTR, RI) z możliwością dołączenia konwertera RS-485. Projekt JTAG-lock-pick tworzony był jako rozwiązanie bezkompromisowe i rozbudowane, wykorzystujące wszystkie możliwości zastosowanych układów.

Interfejs JTAG pozwala na osiągnięcie częstotliwości zegara do 6MHz. Dzięki wykorzystaniu magistrali USB urządzenie można podłączyć do praktycznie każdego istniejącego komputera PC, co nie jest możliwe przy wykorzystaniu interfejsu równoległego (LPT), który odchodzi już w całkowite zapomnienie. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych układów buforujących z serii 74LVC możliwa jest komunikacja z układami zasilanymi napięciami z bardzo szerokiego zakresu – od około 1,6V do 5,5V.

Jednym z założeń projektu było udostępnienie zarówno interfejsu UART jak i RS-232. Cztery najważniejsze linie interfejsu UART (RXD, TXD, RTS, CTS) są również buforowane przez układy serii 74LVC. Pozostałe linie są sterowane bezpośrednio przez układ FT2232 – sygnały wyjściowe mają poziom 5V, natomiast próg „logicznej jedynki” dla sygnałów wejściowych wynosi (typowo) około 1,6V. Wybór pomiędzy interfejsem RS-232 a UART realizowany jest automatycznie na podstawie obecności napięcia zasilającego układy buforujące interfejsu UART – jeśli napięcie to jest wyższe niż około 1,7V aktywowany jest interfejs UART. Dzięki doprowadzeniu do gniazda UART sygnału TXDEN możliwe jest dołączenie do całego układu konwertera RS-485.

Zaprojektowany układ umożliwia zasilanie układów buforujących, a więc i układu docelowego, poprzez gniazda JTAG/UART, ze strony komputera PC napięciem 3,3V lub 5V. Szyny zasilające bufory odpowiedzialne za UART i JTAG są od siebie rozdzielone, dodatkowa zworka umożliwia zwarcie ich ze sobą, dzięki czemu możliwe są różne konfiguracje napięciowe.

Wybór JTAGkey'a jako bazy dla projektu JTAG-lock-pick podyktowany był głównie faktem dużych możliwości tego urządzenia, dlatego też układy te są ze sobą całkowicie kompatybilne ze strony programowej. JTAGkey – a więc i JTAG-lock-pick – posiada rozdzielone linie SRST i TRST, które można dodatkowo niezależnie konfigurować na pracę w trybie push-pull lub open-drain. Rozwiązanie firmy Amontec jest wspierane przez wiele aplikacji, a co za tym idzie w programach tych dostępne są gotowe konfiguracje dla tego układu, nie ma więc potrzeby tworzyć ich ręcznie. Dodatkowo firma Amontec na swojej stronie udostępnia aplikacje pozwalające na programowanie przy użyciu tego JTAGa układów FPGA, CPLD oraz AVR plikami typu SVF.

Projekt JTAG-lock-pick jest następcą projektu 4R|\/|-JT4G Rev02, eliminującym kilka jego istotnych wad. Przede wszystkim poprzednik miał zwarte linie SRST i TRST „z założenia”, a dodatkowo zastosowany tam układ buforujący 74VHC244 miał istotną wadę, która objawiała się przebiciem napięć wejściowych przez diody zabezpieczające jego wejścia na niepodłączoną linię zasilania, co było bardzo mylące, choć całkowicie bezpieczne dla JTAGa jak i układu docelowego. Obydwa te problemy nie są obecne w projekcie JTAG-lock-pick.

Osoby zainteresowane takim JTAGiem zapraszam do formularza kontaktowego, warto też obserwować forum elektrody gdzie również pojawi się informacja o ponowieniu zamówień.

Temat na forum mikrokontrolerów

Temat na forum DIY

W dziale Download > Projekty > JTAG-lock-pick dostępnych jest kilka plików związanych z tym projektem: manual (wraz ze schematem i wykazem elementów), gotowy template do EEPROMu oraz sterowniki (zarówno korzystające z ftd2xx.dll jak i z libusb-win32).Last Updated on Friday, 11 September 2009 16:35