Menu g?ówne

O mnie
Wpisany przez Freddie Chopin   
Niedziela, 15 Marzec 2009 23:16

Freddie Chopin to urodzony w 1984 absolwent Elektroniki i Telekomunikacji (specjalno?? Akustyka) na Wydziale Elektroniki Politechniki Wroc?awskiej. Jaki? czas temu konstruktor elektronik (projektowanie, programowanie) w pewnej firmie z bran?y sprz?tu medycznego, a obecnie w?a?ciciel firmy DISTORTEC...

G?ówne spektrum zainteresowa? Chopina to...

Freddie ChopinWspinaczka

Zami?owanie do tego dziwnego sportu rozpocz??o si? na dobre w roku 2006, g?ównie dzi?ki uczelnianym zaj?ciom sportowym na sztucznej ?cianie i w Sokolikach. W ci?gu tych kilku lat uda?o si? osi?gn?? poziom VI.5+/6, ale "pogo? za cyfr?" wci?? trwa... Statystyki z profilu Chopina na najbardziej lansiarskim portalu wspinaczkowym pokazuj? zreszt? wszystko.

Elektronika

G?ównie jest to elektronika cyfrowa, cho? czasem pewnie trafi si? co? bardziej analogowego (z?o konieczne (; ). Chopin czerpie du?? satysfakcj? z obcowania z uk?adami o gigantycznych mocach przerobowych, wi?c interesuje si? DSP i mikrokontrolerami (ARM7, ARM Cortex-M3, dsPIC, PIC, MSP430, AVR, '51). Zwolennik dobrej znajomo?ci assemblera, cho? w tworzonych programach przewa?a C, assembler jako wstawki lub krytyczne modu?y.

Zmieniony: Wtorek, 02 Styczeń 2018 16:31