Strona główna Download
Download
Up

Różne

Różne kawałki kodu...

 

ARM_headers (119.39 kB) hot

Zestaw nagłówków do różnych mikrokontrolerów z rdzeniem ARM.

ARM_headers-1.0.0-120412
|-- ARMv4
|  |-- ARM7TDMI
|  |  `-- NXP
|  |    `-- LPC2xxx
|  |      |-- LPC2101_2_3
|  |      |  `-- hdr_scb.h
|  |      `-- hdr_mam.h
|  `-- hdr_cpsr.h
|-- ARMv6-M
|  |-- Cortex-M0
|  |  `-- NXP
|  |    `-- LPC11xx
|  |      |-- hdr_gpio_masked_access.h
|  |      `-- hdr_syscon.h
|  `-- hdr_special_registers.h
`-- ARMv7-M(E)
  |-- Cortex-M3
  |  |-- NXP
  |  |  `-- LPC175x_6x
  |  |    |-- hdr_gpio.h
  |  |    |-- hdr_pincon.h
  |  |    `-- hdr_sc.h
  |  `-- ST
  |    `-- STM32F10x
  |      |-- STM32F105x_7x
  |      |  `-- hdr_rcc.h
  |      |-- hdr_adc.h
  |      |-- hdr_afio.h
  |      |-- hdr_dma.h
  |      |-- hdr_exti.h
  |      |-- hdr_flash.h
  |      |-- hdr_gpio.h
  |      |-- hdr_i2c.h
  |      |-- hdr_nvic.h
  |      |-- hdr_rcc.h
  |      |-- hdr_spi.h
  |      |-- hdr_tim.h
  |      `-- hdr_usart.h
  |-- Cortex-M4
  |  `-- ST
  |    `-- STM32F4x
  |      |-- hdr_gpio.h
  |      `-- hdr_rcc.h
  |-- hdr_bitband.h
  `-- hdr_special_registers.h

19 directories, 26 files
hdr_generator (24.11 kB) hot
Arkusz kalkulacyjny (LibreOffice Calc) do generowania nagłówków do układów peryferyjnych - bitów, aliasów bitów w obszarze bit-banding, wartości dla pól bitowych.
itoa() (1.65 kB) hot
Implementacja funkcji itoa(), której niestety brakuje w bibliotece newlib.
Uproszczone wersje funkcji printf() i sprintf() - obsługują jedynie specyfikatory %d (int10), %x (int16), %c (char), %s (char*) i %% ('%').
syscalls (3.04 kB) hot
Wywołania systemowe (tzw. syscalls) potrzebne do działania niektórych funkcji (m.in. malloc(), printf(), ...) z biblioteki newlib / libc.
Display Num 

 

Powered by Phoca Download