Strona g?ówna Artyku?y News distortos - oficjalna strona i wsparcie dla wszystkich uk?adów STM32F4

Menu g?ówne

Ocena uĹĽytkownikĂłw: / 0
SĹ‚abyĹšwietny 
Wpisany przez Freddie Chopin   
Sobota, 26 Grudzień 2015 13:57

Kilka tygodni temu projekt distortos - zaawansowany system operacyjny czasu rzeczywistego - dosta? swoj? w?asn? stron? internetow?, dost?pn? pod adresem http://distortos.org/. Na razie znajduje si? tam jedynie kilka krótkich newsów, kilka przydatnych linków oraz dokumentacja kodu ?ród?owego wygenerowana przy u?yciu narz?dzia doxygen, jednak ilo?? przydatnych materia?ów b?dzie sukcesywnie wzrasta?.

Natomiast do kodu ?ród?owego i do systemu konfiguracji Kconfig projektu dodane zosta?o pe?ne wsparcie dla wszystkich 115 uk?adów z serii STM32F4. Pojawi?y si? równie? dwie nowe przyk?adowe konfiguracje dla p?ytek z mikrokontrolerami STM32F4, tak wi?c na chwil? obecn? dost?pne s? trzy sprawdzone i gotowe do uruchomienia konfiguracje:

Wszystkie konfiguracje uruchamiaj? aplikacj? testow? z maksymaln? mo?liw? cz?stotliwo?ci? zegara systemowego. Ca?a konfiguracja modu?u zegarowego i kilku detali z modu?u zasilania mo?liwa jest do wykonania poprzez system konfiguracji Kconfig, przedstawiony na poni?szych screenshotach.

Kconfig, STM32F4
Kconfig, STM32F4
Kconfig, STM32F4
Kconfig, STM32F4
Kconfig, STM32F4
Kconfig, STM32F4

Weryfikacja poprawno?ci wprowadzonej konfiguracji jest zapewniana cz??ciowo przez narz?dzie Kconfig, a cz??ciowo w kodzie ?ród?owym przy u?yciu metod dzia?aj?cych tylko w trakcie kompilacji - static_assert(...) lub preprocesora.

Zmieniony: Sobota, 26 Grudzień 2015 23:47