Strona g?ówna Artyku?y News Przyk?adowy projekt dla NXP LPC1114

Menu g?ówne

Przyk?adowy projekt dla NXP LPC1114
Ocena użytkownikĆ³w: / 14
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Freddie Chopin   
Sobota, 23 PaÅŗdziernik 2010 14:49

W dziale Download > ARM > Przyk?ady pojawi?o si? co? ca?kiem nowego - przyk?adowy projekt dla mikrokontrolera LPC1114, nowo?ci od firmy NXP z rdzeniem ARM Cortex-M0.

Funkcjonalnie projekt ten jest zgodny z najnowszymi wersjami dwóch pozosta?ych przyk?adów (dla LPC2103 i STM32F103RB), wi?c startujemy od razu od wersji 1.2.0, tak aby numeracja wszystkich przyk?adów by?a spójna. Jedyn? ró?nic? jest brak skrótów do uruchamiania OpenOCD i do debuggowania w GDB - uk?ad LPC1114 jest wyposa?ony w najnowszy interfejs do debuggowania - SWD - który jeszcze niestety nie jest obs?ugiwany w OpenOCD (prace zmierzaj?ce do implementacji ju? trwaj?).

Ze wzgl?du na fakt, ?e jest to pierwsze (a co za tym idzie ma?o przetestowane) wydanie tego projektu, mog? si? w nim kry? jakie? drobne niedoróbki b?d? b??dy - wszelkie uwagi kierujcie do mnie standardowymi kana?ami - komentuj?c ten artyku? lub pisz?c posta na forum elektrody w temacie o przyk?adowych projektach dla ARMów.

Zmieniony: Czwartek, 01 Marzec 2012 17:31