Strona g?ówna Artyku?y News Czwarta wersja distortos - 0.4.0

Menu g?ówne

Czwarta wersja distortos - 0.4.0
Ocena użytkownikĆ³w: / 4
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Freddie Chopin   
Sobota, 11 Marzec 2017 20:37

Od poprzedniej wydanej wersji - 0.3.0 - mine?o 107 dni, a w repozytorium pojawi?o si? 431 commitów, wi?c czas najwy?szy na kolejn? wersj?! Dzi? wyda?em wi?c czwart? wersj? RTOSa dla mikrokontrolerów napisanego w C++ - pojawi?a si? paczka z distortos 0.4.0. Dzi?ki dodaniu wsparcia dla ca?ej rodziny STM32F7 (a wraz z ni? dla p?ytki 32F746GDISCOVERY), liczba obs?ugiwanych uk?adów wzros?a do 395. Dodatkowo warto wspomnie? jeszcze o dwóch opcjach (ka?da w dwóch wariantach) pozwalaj?cych na wykrycie przepe?nienia stosu oraz o opcji w??czaj?cej sprawdzanie kontekstu funkcji, które nie mog? by? u?ywane w przerwaniach (wszystkie funkcje blokuj?ce, wszystkie funkcje klasy Mutex oraz wszystkie funkcje z namespace'a ThisThread). Dwie ostatnie nowo?ci pozwalaj? na wykrycie najpopularniejszych problemów z którymi musz? si? boryka? twórcy wielow?tkowych aplikacji embedded, a które naprawd? ci??ko jest wy?apa? innymi sposobami - mia?em okazj? przekona? si? o tym nie raz. Ca?kiem niedawno nawet prze?y?em ci??ki szok gdy (w?a?nie dzi?ki jednej z nowych opcji) odkry?em, i? twórcy bibliotek USB z firmy ST nie maj? najmniejszego problemu aby sobie weso?o alokowa? dynamicznie pami?? w przerwaniach...

Zmieniony: Sobota, 11 Marzec 2017 21:02