Home Projects JTAG-lock-pick
JTAG-lock-pick
User Rating: / 117
PoorBest 
Written by Freddie Chopin   
Wednesday, 02 September 2009 17:59
Article Index
JTAG-lock-pick
Galeria
All Pages

Zaprojektowana p?ytka PCB jest "wymiarowo" zgodna z poprzednikiem (40x60mm) i równie? pasuje do obudowy Z-24A firmy Kradex, szczególnie do wariantu przezroczystego Z-24Ap.

JTAG-lock-pick PCB
JTAG-lock-pick PCB
JTAG-lock-pick PCB
JTAG-lock-pick PCB
JTAG-lock-pick PCB
JTAG-lock-pick PCB
JTAG-lock-pick PCB
JTAG-lock-pick PCB
JTAG-lock-pick PCB
JTAG-lock-pick PCB
JTAG-lock-pick PCB
JTAG-lock-pick PCB

Uk?ad wyst?puje zasadniczo w dwóch wariantach:

  • JTAG-lock-pick FULL - zgodnie z nazw? wersja ta zawiera wszystkie modu?y, a wi?c JTAG oraz porty UART / RS-232. Jest to najbardziej rozbudowana wersja JTAG-lock-pick.

JTAG-lock-pick FULL
JTAG-lock-pick FULL
JTAG-lock-pick FULL
JTAG-lock-pick FULL
JTAG-lock-pick FULL
JTAG-lock-pick FULL
JTAG-lock-pick FULL
JTAG-lock-pick FULL
JTAG-lock-pick FULL
JTAG-lock-pick FULL
JTAG-lock-pick FULL
JTAG-lock-pick FULL
JTAG-lock-pick FULL
JTAG-lock-pick FULL
JTAG-lock-pick FULL
JTAG-lock-pick FULL
JTAG-lock-pick FULL
JTAG-lock-pick FULL

  • JTAG-lock-pick BASIC - wersja ta pozbawiona jest portów UART / RS-232 i wszystkich elementów, które s? z nimi zwi?zane. JTAG-lock-pick w tej wersji jest jedynie JTAGiem na USB.

JTAG-lock-pick BASIC
JTAG-lock-pick BASIC
JTAG-lock-pick BASIC
JTAG-lock-pick BASIC
JTAG-lock-pick BASIC
JTAG-lock-pick BASIC
JTAG-lock-pick BASIC
JTAG-lock-pick BASIC
JTAG-lock-pick BASIC
JTAG-lock-pick BASIC
JTAG-lock-pick BASIC
JTAG-lock-pick BASIC

Jak nietrudno si? domy?li? mo?liwe jest zbudowanie innych wariantów w oparciu o t? sam? p?ytk?, jednak wymaga? b?d? one wlutowania zworek. Zak?adaj?c, ?e JTAG-lock-pick mo?e sk?ada? si? z maksymalnie trzech modu?ów: JTAG, UART oraz RS-232 oraz ?e modu? JTAGa jest obowi?zkowy, mo?liwe s? nast?puj?ce sensowne kombinacje:

  • JTAG + RS-232,
  • JTAG + UART,
  • JTAG + UART bez buforowania.

 Last Updated on Friday, 11 September 2009 16:35