Home Download
Download
Up

ICD2 - 99% SMD

ICD2 - 99% SMD project - clone of PIC / dsPIC microcontrollers' debugger / programmer

 

Manual do klona ICD2 - 99% SMD Rev00. Opis ICD2 jak i samego klona, opis konstrukcji, instalacji i u?ytkowania, schemat, warstwa opisu oraz spis elementów. 23 strony.

Wsady do mikrokontrolerów znajduj?cych si? na ICD2 (PIC16F877(A), PIC18F4550) - wersja standardowa, taka jak? mo?na znale?? w internecie (stworzona przez ludzi z forum edaboard) oraz wersja z zabezpieczniem przed zapisem dla PIC18F4550 - rozwi?zuje (najprawdopodobniej) problem uszkadzaj?cego si? samoczynnie firmware'u.

Wsady do mikrokontrolerów znajduj?cych si? na ICD2 (PIC16F877(A), PIC18F4550) - wersja standardowa, taka jak? mo?na znale?? w internecie. Stworzona przez ludzi z forum edaboard.

ICD2 - 99% SMD Rev00 - gerber files

Display Num 

 

Powered by Phoca Download