Home Articles ARM Przykłady dla STM32 + STM32F10x Standard Peripherals Library
Przykłady dla STM32 + STM32F10x Standard Peripherals Library
User Rating: / 47
PoorBest 
Written by Freddie Chopin   
Wednesday, 11 January 2012 21:35
Article Index
Przykłady dla STM32 + STM32F10x Standard Peripherals Library
Wspólny początek
Sposób 1
Sposób 2
Sprawdzenie konfiguracji
Outro
All Pages

Wspólny początek

Działania rozpoczynamy od zaimportowania przykładu jako nowego projektu do Eclipse. Po uruchomieniu Eclipse klikamy więc w menu File, a następnie w opcję Import..., z gałęzi General wybieramy opcję Existing Projects into Workspace i klikamy Next. Na kolejnej stronie wybieramy radiobuttona obok Select archive file i wprowadzamy ścieżkę do archiwum z projektem który chcemy zaimportować - ręcznie lub za pomocą przycisku Browse.... Po kliknięciu przycisku Finish w drzewie projektów stworzony zostanie nowy projekt z gotowymi ustawieniami i wszystkimi plikami.

Jeśli w workspace istnieje już projekt o danej nazwie, nie będzie możliwe zaimportowanie go z archiwum. W takim wypadku należy otworzyć istniejący już projekt, zmienić jego nazwę (File > Rename gdy projekt jest zaznaczony lub opcja Rename z menu kontekstowego projektu) i dopiero wtedy zaimportować projekt wg powyższego opisu. Po poprawnym imporcie można projektom zmienić nazwy według uznania lub zostawić takie jak są obecnie.

Teraz należy przystąpić do "odchudzenia" projektu z plików, które będą nam zbędne. Usuwamy więc:

  • folder inc wraz z zawartością,
  • wszystkie pliki poza hdr_special_registers.h z katalogu hdr (w wersji 1.2.1 skasować więc należy pliki hdr_bitband.h, hdr_gpio.h i hdr_rcc.h),
  • wszystkie pliki poza startupem (startup.S), tablicą wektorów (vectors.c), Makefile i skryptem linkera (STM32F103xB_rom.ld lub STM32F107xB_rom.ld), ewentualnie można zostawić Doxyfile (w wersji 1.2.1 skasować więc należy pliki config.h, gpio.c, gpio.h i main.c).

Celem tej operacji jest pozbycie się z projektu funkcji main(), tak więc można się ograniczyć do skasowania samego pliku main.c lub nawet jedynie zmiany nazwy istniejącej w nim funkcji main() na cokolwiek innego.

W tym momencie do projektu możemy dodać kilka plików potrzebnych do funkcjonowania biblioteki. Po zaznaczeniu naszego projektu klikamy więc na opcję Import... z menu File (lub ta sama opcja z menu kontekstowego projektu), z grupy General wybieramy pozycję File System i klikamy na Next. Następnie podajmy ścieżkę do szablonu projektu wchodzącego w skład biblioteki - ręcznie lub przyciskiem Browse - w moim przypadku będzie to c:\STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Project\STM32F10x_StdPeriph_Template. W prawym okienku wybieramy do zaimportowania (poprzez zaznaczenie checkboxów) pliki stm32f10x_conf.h oraz system_stm32f10x.c i klikamy przycisk Finish.

Do projektu dodajemy też pusty plik main.c - menu File > New > Source File, następnie podajemy nazwę main.c w polu Source file i klikamy Finish (nazwa pliku oczywiście dowolna, byle miał on rozszerzenie .c). W pliku tym umieszczamy pustą (na razie) funkcję main():

int main(void)
{
return 0;
}Last Updated on Monday, 15 October 2012 22:24