Home Articles ARM ARM toolchain - tutorial
ARM toolchain - tutorial
User Rating: / 312
PoorBest 
Written by Freddie Chopin   
Sunday, 17 May 2009 16:36
Article Index
ARM toolchain - tutorial
ARM toolchain
Debugger
Edytor (IDE)
Eclipse + OpenOCD + GDB
Epilog
All Pages

Edytor (IDE)

Finalny krok pozwoli sterować pracą wszystkich aplikacji za pomocą jednego programu. Eclipse umożliwia wykorzystanie plików makefile do kontrolowania procesu kompilacji. Możliwość obsługi dodatkowych - zewnętrznych - aplikacji umożliwi uruchamianie w tle OpenOCD, za pomocą którego można wgrywać do mikrokontrolera kod wynikowy. Możliwość debuggowania przy użyciu GDB ułatwi proces tworzenia oprogramowania i eliminacji błędów.

Przed rozpoczęciem używania Eclipse warto zainstalować najnowszą wersję Java Runtime Environment.

Najnowszą wersję Eclipse (w chwili pisania tego artykułu - 3.4.2 czyli Ganymede SR2) można znaleźć zawsze na stronie domowej projektu w sekcji Download. Do tworzenia oprogramowania na procesory ARM potrzebna będzie wersja Eclipse IDE for C/C++ Developers.
Eclipse download

Po ściągnięciu paczki przeznaczonej dla stosownego systemu operacyjnego wystarczy ją rozpakować do dowolnego folderu na dysku - Eclipse nie wymaga instalacji. Folderem tym może być C:\Program Files\Eclipse (; .

Po uruchomieniu Eclipse pojawi się pytanie o domyślną lokalizację projektów (Workspace) - wybierając ścieżkę należy zwrócić baczną uwagę, aby nie zawierała ona żadnych spacji, ponieważ to może przyczynić się do mylących błędów kompilacji, na pozór nie mających nic wspólnego z ścieżkami dostępu. Z tego względu proponowana domyślnie w systemie Windows ścieżka typu C:\Documents and Settings\[profil]\workspace nie jest dobrym rozwiązaniem. Dla celów przykładu niech będzie to c:\ARM . Po wybraniu ścieżki warto zaznaczyć opcję Use this as the default and do not ask again, dzięki czemu pytanie to nie będzie pojawiać się przy każdym uruchomieniu edytora. Jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba zmiany domyślnego folderu, można tego dokonać za pomocą File > Switch Workspace > Other... .

Po pierwszym uruchomieniu Eclipse pojawia się okno powitalne, które pominąć można przy użyciu ikony skrajnie prawej ikony - Workbench. Warto w tym momencie przestawić od razu 2 rzeczy: odznaczyć opcję Build Automatically w menu Project, oraz odznaczyć opcję Start a build immediately w Project > Clean.

Ponieważ GCC dla ARMów nie jest w jakikolwiek sposób zintegrowane z Eclipse, przy okazji każdego nowego projektu konieczne jest ustawianie kilku opcji od nowa. Niestety nie wszystkie ustawienia przenoszą się przy okazji kopiowania projektu, więc bezpieczniej kliknąć parę razy przy okazji każdego nowego projektu.

Aby stworzyć nowy projekt, zgodnie z logiką należy wykorzystać opcję File > New > C Project. Po nazwaniu projektu - na przykład test - i wybraniu jego typu (Makefile project > Empty Project > -- Other Toolchain --) można od razu kliknąć na Finish. Opcje projektu można ustawiać w menu Project > Properties (albo po kliknięciu prawym klawiszem myszki na stworzony projekt w Project Explorer po lewej i wybraniu opcji Properties). Zestaw opcji które należy zmienić jest następujący:

  1. C/C++ Build - w zakładce Builder Settings należy odznaczyć opcję Use default build command i do nowo odblokowanego pola tekstowego w zamian make wpisać cs-make, gdyż tak właśnie zwie się make.exe pochodzący z pakietu CodeSourcery.
  2. C/C++ Build > Settings w zakładce Binary Parsers zaznaczyć należy GNU Elf Parser, a następnie - po kliknięciu tej opcji - w polach tekstowych poniżej należy podać ścieżkę do odpowiednich plików pochodzących z pakietu CodeSourcery - w przypadku standardowej instalacji pliki te znajdują się w folderze C:\Program Files\CodeSourcery\Sourcery G++ Lite\bin\ ( C:\Program Files\CodeSourcery\Sourcery G++ Lite\bin\arm-none-eabi-addr2line.exe , C:\Program Files\CodeSourcery\Sourcery G++ Lite\bin\arm-none-eabi-c++filt.exe ).
Eclipse settings
Eclipse settings
Eclipse settings
Eclipse settings

Ponieważ każdy projekt zawiera zawsze pewne typowe i rzadko modyfikowane pliki (makefile, skrypt linkera, startup, ...), proces ich dołączania można przyspieszyć. Zasadniczo poza opcją klasyczną - punkt 1 - możliwe są dwa sposoby szybkiego dodawania plików do projektu. Tak więc dodawać pliki do projektu można następującymi sposobami:

  1. Klasycznie - tworzyć plik, a zawartość wpisać ręcznie lub skopiować z innego źródła. Do takowych działań wykorzystać można (standardowe) opcje File > New > ... lub za pomocą opcji New > ... dostępnej po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w dowolny folder otwartego projektu.
  2. Masowo - wykorzystując mechanizm importowania plików w Eclipse - File > Import (lub prawym klawiszem w projekt i Import). Aby zaimportować pliki / foldery z dowolnego miejsca systemu plików wykorzystać należy opcję General > File System. Po wybraniu folderu z którego chcemy importować, możliwe jest wybranie plików i folderów jakie mają zostać zaimportowane oraz kilku dodatkowych opcji.
  3. Zewnętrznie - po modyfikacji zawartości folderu projektu i wybraniu opcji File > Refresh (lub prawym klawiszem w projekt i Refresh) wprowadzone zmiany zostaną wykryte i zapisane w projekcie.

Zakładając, że do projektu dodane są wszystkie potrzebne pliki, całość można skompilować za pomocą opcji Project > Build All lub w menu kontekstowym projektu Build Project lub - najwygodniej - skrótem klawiszowym Ctrl+B.

Warto pamiętać o tym, że kompilacja - jako proces zewnętrzny względem Eclipse - bazuje na zapisanych wersjach plików, a nie na tym co widoczne jest w edytorze. Eclipse przed kompilacją nie zapisuje i nie ostrzega przed zmodyfikowanymi plikami.

Przebieg procesu kompilacji można śledzić w zakładce Console, natomiast po zakończonym działaniu make'a w zakładce Problems można przejrzeć (ewentualne) wykryte błędy oraz ostrzeżenia.Last Updated on Friday, 12 June 2009 11:31